Utlånsreglar

  • Lånetid bøker/lydbøker: 4 veker (maks 4 fornyingar dersom ikkje venteliste)Bøker i bokhylle
  • Lånetid DVD/tidsskrift: 1 veke. Maks 1 veke fornying
  • Hentefrist på fjernlån frå andre bibliotek: 1 veke
  • Utlånstid på fjernlån: 3 veker
  • Hentefrist på reservert materiale: 1 veke

Bøker, lydbøker og anna materiale biblioteket ikkje har sjølv kan skaffast frå oss, og vi kan reservere bøker som er utlånt. Alle lån på biblioteket er gratis. Tapt materiale skal erstattast etter biblioteket sine satsar. Ein må ikkje låne vidare bøker ein har lånt på biblioteket. Lånekortet er personleg, og born under 15 år må ha signatur frå erstatningspliktig formyndar.

Revidert 06/11/2017