Sjølvbetjening

På nettet kan du fornye lån, søke etter lesestoff og reservere materiale vi har i biblioteket. Du kan tinge bøker frå andre bibliotek med Norgeslån, og hente hjå oss i bemanna opningstid. Nærare omtale av ulike tenester finn du ved å følge lenkene til venstre på denne sida.