Personvern

[Biblioteket] er opptatt av å verne personopplysingane dine. Difor handsamar vi dei i samsvar med den gjeldande personopplysingslova. Personvernerklæringane skildrer kva for personopplysingar vi registrerer når du blir låner hjå oss, nyttar [Mine sider] og vitjar denne nettsida (seinare omtalt samla som tenestene våre).

Vi oppmodar deg til å lese grundig gjennom personvernerklæringa for biblioteket ditt.