Thriller-kveld med Ruth Lillegraven

Arrangement

I høve den nyutgjevne boka til Ruth Lillegraven inviterer biblioteket til thriller-kveld i Kulturbanken.

Dato / tid
16.11.2018, 19:00 - 20:00


Alt er mitt – Thriller av Ruth Lillegraven

Møt Clara og Haavard, eit vellukka ektepar i en arva villa på Oslo Vest.

Ruth Lillegraven – Alt er mitt

Han er lege frå ein gamal Oslo-familie. Ho er den ambisiøse outsideren frå Vestlandet som har fått toppjobb i Justisdepartementet. No vert Oslo skaka av to drap. Begge ofra har innvandrarbakgrunn. Etter kvart når saka heilt til justisministerens bord, samstundes som den får store konsekvensar for Haavard og Clara, og truar familiefreden. Men dette er berre byrjinga… 

Alt er mitt er ein psykologisk thriller der ingenting er som vi trur. Boka vekslar elegant mellom fortid og notid, mellom intrigar i makta sine korridorar og i eit moderne samliv, mellom skildringar av Oslo og Vestlandet.

Ein overraskende, velskrive og medrivande krim, inspirert av bøker som Flink pike av Gillian Flynn og Piken på toget av Paula Hawkins.

Arrangementet er gratis

 

Vel møtt!

(henta frå Kagge forlag si forfattarside, omskrive til nynorsk)

Ruth Lillegraven