Aviser

Aviser

Aktuelt   

I tillegg til Dag&Tid og BT tilbyr Granvin og Ulvik bibliotek lokalaviser frå heile Voss- og Hardangerregionen. Stikk innom og hald deg oppdatert på kva som hender i lokalsamfunna i Ulvik/Granvin og omegn.

Er det nokon aviser du saknar, og ynskjer at vi skal abonnere på? Kom gjerne med framlegg! Hugs at vi og har eit mangfald av aktuelle tidsskrift og blad som dekkjer dei fleste områda i samfunnet vårt, kultur, politikk, kunst og vitskap.

Dei er og til utlån.