Opningstider Granvin påska 2019

Aktuelt   

Biblioteket held stengt frå og med skjærtorsdag til og med 2. påskedag
Biblioteket held meirope i heile perioden

Hugs å låne med dykk påskelektyre!