Ynskjer du å vera med på språkkafé?

Aktuelt   

Biblioteket har planar om å starte opp språkkafé for framandspråkelege som ynskjer å læra meir norsk

Er du eller veit om nokon som kunne vere interessert i å vera med som som frivillig samtalepartnar?

Me ser føre oss måndagar eller torsdagar mellom 16 – 17 to gonger annankvar veke. Det er ope for alle, og ein treng ikkje binda seg til å kome kvar gong.

Det vil verta kaffiservering og sosialt samkome, og ein fin måte for dei nyinnflytta å verta kjend med bygdafolket.

Fint om du tek kontakt om du ynskjer å stilla