Viktig melding angåande fjernlån

Aktuelt   

Vi har registrert at enkelte lånarar leverer inn fjernlån på andre bibliotek, men då må boka gå via oss før vi får levert den attende til eigarbiblioteket.
Vi er nøydd å registrere innlevering via vårt fjernlånssystem. Dette er uheldig, då reisetida til boka vert unødvendig lang, og purringar kan skje.

Ber om forståing for dette