Granvin 2020: Frå kommune til bygd

Granvin 2020: Frå kommune til bygd

Aktuelt   

Prosjektet «Granvin 2020…» handlar om å sikra livskvalitet og eit levedyktig lokalsamfunn etter kommunesamanslåinga i 2020. Kva for kvalitetar finst det i bygda? Kva for moglegheiter ligg det her? Korleis kan me få til aktivitet og vekst i bygda?

Har du lyst til å bidra? Har du spørsmål eller innspel?

Ta kontakt med prosjektleiar Tina Kjerland på  tlf 90889930 eller e-post: tina.kjerland@granvin.kommune.no

Lik facebook-sida vår:Granvin 2020: Frå kommune til bygd